Gårdens Historia

Anna-Lena och Dag Relfsson tog över föräldragården 2004.
Tidigare drevs gården av Anna-Lenas föräldrar, då bedrevs mjölkproduktion med 46 kor.
På gården arbetade även Anna-Lenas bror Börje som tyvärr inte finns med oss längre.

Drottning Ulrika Eleonora Drottning Ulrika Eleonora

Släktgård:
Gården ägdes av kronan och har varit födoställe för Karl den XII:s Gröna Dragoner. När kungen sköts i Halden år 1718 blev hans syster Ulrika Eleonora d.y. regent i Sverige.

Hon och hennes make och efterträdare kung Fredrik den I rustade ned försvaret och sålde därför gården år 1721 till Anna-Lenas förfader Anders Nilsson.

Köpekontraktet från 1721 Köpekontraktet från 1721Drottning Ulrika Eleonoras sigill prydde köpebrevet.  Där i kan man läsa att gården skulle "Äga, njuta och behållas".

-Njuter , det gör vi än idag, av  gården och dess vackra omgivningar. 

Västerholms Hönsgård:
Föräldrarna Kerstin och Lennart drev även Västerholms Hönsgård. Man födde upp kycklingar och sålde värpfärdiga unghöns till många lantbruk i närområdet, mestadels till Orust och Tjörn. Lennart lade stor vikt vid att kycklingarna skulle lära sig sitta på pinnar och mylla ned sig i torven för att få utlopp för sina naturliga beteenden och bli fungerande gårdshöns.
På den tiden fanns stor efterfrågan för alla gårdar hade ju höns. Lennart levererade hönsen i egen bil och kunde då se till att hönsen fick det bra på sin nya gård.
Han fick många trevliga kontakter och värderade alla samtal och kaffestunder.